ගැනු බිව්වොත් ඔහොම්මමයි 16+

ආසද ගෑනු බිව්වාම ගන්න ආතල් බලන්න. ඔන්න ඒනම්.

ලොව මවිත කල අහම්බයන්!


ඔන්න බ්ලොග් බුවා අදත් අලුත් විස්තර ටිකක් අරන් ආවා. හුග කලෙකින් තම බ්ලොග් එක පැත්තෙ ආවේ. එන්න හිතෙන්නෙත් නෑ,ඔයගොල්ලන්ගෙන් කිසිම comment එකක් නෑනෙ. ඔන්න මේ පාරවත් මේ ලිපියට comment වැටේ කියල හිතනවා. අද ගෙනාවෙ ලොව මවිත කල අහබු සිදු ව්ම් පෙලක් බලන්නකෝ. 

Blogroll

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Blogger templates

lankeeya sithuwili